Tervetuloa tutustumaan Aalto-yliopistoon

06 Feb
2021

Aalto Yliopisto perustettiin vuonna 2010, kun taideteollinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Tarkoituksena oli perustaa poikkitieteellinen korkeakoulu, jossa eri oppisuuntien tutkijat ja opiskelijat kohtaisivat helpommin. Tämän tarkoituksena oli kiihdyttää uusien innovaatioiden syntyä ja uusien yritysten perustamista pitkällä aikavälillä.

Uusille opiskelijoille Aalto yliopisto tarjoaa valtavasti opiskelumahdollisuuksia. Aalto yliopisto on käytännössä jaettu kolmeen osaan. Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu on vahvasti taidepainotteinen, kun taas kauppakorkeakoulu on keskittynyt kaupallisten alojen opetukseen. Teknillinen korkeakoulu on Aalto yliopiston suurin, joka nimensä mukaisesti keskittyy teknillisten alojen opetukseen ja tutkimukseen.

Tervetuliasviikko on täynnä riemua ja uutta tietoa

Aalto yliopiston maine ylioppilaiden keskuudessa on poikkeuksellisen hyvä. Aalto on yksi suosituimmista hakukohteista, ja sen suosio on kasvamassa myös kansainvälisesti. Aalto yliopiston opiskelutarjonta on poikkeuksellisen laaja. Yliopiston internet-sivuilta on saatavilla kattavasti tietoa Aallossa opiskelusta. Tervetuliasviikoilla toimintaansa esittelevät myös erilaiset kerhot ja ainejärjestöt. Ne näyttelevät tärkeää roolia opinnoissa selviytymisessä ja jaksamisessa. Vaativien opintojen rinnalle sosiaalisesta elämästä huolehtiminen on tärkeää.

Tervetuliasviikolla opiskelija saa kattavasti tietoa myös muista Aallon palveluista. Aallon yliopiston yhteydessä työskentelee jopa 3 yliopistopappia. Näin henkilökunnalla ja opiskelijoilla on tilaisuus kääntyä myös yliopistossa työskentelevien pappien puoleen myös hengellisissä kysymyksissä ja oman elämän vaativissa kysymyksissä. Harva uusi opiskelija tietääkin, että Aalto Yliopistossa toimii vuonna 1957 opiskelijoita varten rakennettu kappeli. Tervetuliasviikolla opiskelija pääsee tutustumaan opiskelijan kannalta tärkeisiin palveluihin, kuten asumiseen, ruokailuun ja liikumiseen kampusalueella.

Ainejärjestöt

Tervetuliaisviikolla myös erilaiset Aallon ainejärjestöt esittelevät omaa toimintaansa. Käytännössä ainejärjestöt on jaettu kattojärjestöjensä mukaan. Kuitenkin jokainen aaltolainen on tervetullut osallistumaan myös toisten ylioppilaskuntien ainejärjestöjen toimintaan.

Aalto ARTS

TOKYO ry on Aalto ARTSin oma ylioppilasjärjestö, joka toimi 2010 vuoteen asti taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden ylioppilaskuntana. TOKYO tarjoaa jäsenilleen monenlaisia etuja, ajaen samalla aktiivisesti taideopiskelijoiden asemaa Aalto Yliopistossa. TOKYO’n alaisuudessa toimii lukuisia ainejärjestöjä, joista eri opintosuuntausten opiskelijat löytävät helposti oman paikkansa. Arkkitehtikilta, DADA, ETL, GRRR ry, Kooma ry, NuDe, Nuoret Designerit ry, SISTA, Vista ry ja Vimma ovat kaikki aktiivisia ainejärjestöjä.

Kauppakorkeakoulu

Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun sisällä toimii legendaarinen KY eli kauppatieteiden ylioppilaat ry. Se toimii kaikkien kauppakorkeakoulussa opiskelevien kattojärjestönä. KY järjestää valtavasti erilaista toimintaa opiskelijoille. Erilaisia kerhoja ja urheiluseuroja on kymmeniä, jotka vaihtelevat shakkikerhosta aina purjehduskerhoon. Tämän lisäksi KY’n sisällä toimii erilaisia juhlimiseen keskittyviä järjestöjä, jotka järjestävät jatkuvasti erilaisia tapahtumia ja juhlia.

Teknillinen korkeakoulu

Teknillisen korkeakoulun suojissa toimii lukuisia erilaisia ainejärjestöjä, joiden juuret ulottuvat kymmenien vuosien päähän. Teknillisessä korkeakoulussa opiskelevia aaltolaisia kutsutaan edelleen teekkareiksi, ja joiden ainejärjestöjen rooli on ylläpitää erilaisia perinteitä. Teknillisen korkeakoulun suojissa toimii kymmeniä erilaisia järjestöjä ja kerhoja. Käytännössä jokaiselle teekkarille löytyykin itselleen sopiva ainejärjestö tai kerho.

Tervetuliasviikon parhaat puolet

Tervetuliasviikkojen parhaat puolet ovat mahdollisuus on saada räjähtävä startti opiskelijaelämään. Opiskelu Aalto yliopistossa on ikimuistoista, ja erityisen muistorikkaita kokemuksia jää opiskelijoille käteen juuri ensimmäisillä opiskeluviikoilla. Tällöin opiskelijat jaetaan usein orientaatioryhmiin, joiden tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta ja tutustuttaa opiskelijoita toisiinsa. Kanssaopiskelijoihin tutustuminen on opintojen sujumisen takia erityisen merkityksellistä. Aalto yliopistoon tullaan opiskelemaan ympäri Suomea. Nuorelle aikuiselle opintojen aloittaminen on tärkeä virstanpylväs ja tärkeää aikaa oman identiteetin kehittymisen ja kypsymisen kannalta. Aallossa on valtava määrä erilaisia

Tervetuliaisviikolla kisaillaan usein erilaisissa leikkimielisissä kilpailuissa, jonka lisäksi erilaiset ainejärjestöt järjestävät erilaisia tapahtumia ja juhlia, joihin uudet opiskelijat voivat halutessaan osallistua. Opintojen alussa uutta tietoa tulee usein valtava määrä. Tervetuliaisviikolla tietoa jaetaan onneksi hallitusti, ja siten että annettu tieto tukee mahdollisimman hyvin opintojen aloittamista.