Tervetuloa Turun yliopistoon!

06 Feb
2021

Turku on Suomen vanhin kaupunki, jossa on annettu yliopisto-opetusta, joten onkin syytä olettaa, että yliopistolla ja kaupungilla olisi pitkät perinteet oppilaiden tervetuliaisviikkojen järjestämisestä. Todellisuudessa yliopisto-opetus oli kaupungissa kesannolla melkein 100 vuoden ajan, kun Turun Akatemia siirrettiin vuonna 1827 Helsinkiin Turun palon jälkeen. Akatemiasta tuli myöhemmin Helsingin yliopisto.

Vaikka Turun yliopisto ei nykyisellään ole sama kuin akatemia, on kaupungin pitkä historia näkyvä osa Turun yliopiston perinteitä, joka näkyy myös siinä, kun uudet opiskelijat saapuvat ensimmäistä kertaa tutustumaan yliopistoonsa ja mahdollisesti myös uuteen kotikaupunkiinsa. Kerrommekin tässä artikkelissa lisää siitä, miten uudet opiskelijat on perinteisesti otettu vastaan Turun yliopistossa. Muiden opiskelijakaupunkien tapaan Turun kaupungilla on melko pieni rooli jopa virallisissa seremonioissa.

Turun yliopiston kohdalla tulee kuitenkin muistaa, että kyseisellä yliopistolla on kaksi erillistä toimipistettä Turun ulkopuolella: Porissa ja Raumalla. Monien mielestä nämä saattavat jäädä hieman taka-alalle, mutta sekä yliopisto että opiskelijajärjestöt ovat pyrkineet parhaansa mukaan huolehtimaan siitä, että myös näissä kaupungeissa uudet opiskelijat tuntevat olonsa tervetulleeksi.

Orientoivat viikot

Yliopisto järjestää orientoivia opintoja uusille opiskelijoille ja ne ovat lähes poikkeuksetta pakollinen osa opintoja, joihin pitää osallistua. Turun yliopisto ei ole poikkeus, vaan jokainen uusi opiskelija aloittaa opintonsa johdantopäivillä, joiden järjestämisvastuu on Turussa tiedekunnilla.

Koska orientoivien järjestäminen on käytännössä kokonaan yliopiston vastuulla, ne myös koskevat nimenomaan yliopistossa opiskelua ja niin sanotusti “talon tapoja” noin yleisellä tasolla: mistä kulkuoikeuksia haetaan, mitkä ovat kampuksen aukioloajat ja kuka on vastuussa mistäkin. Nämä saattavat tuntua vähän kuivilta varsinkin isompien opinto-ohjelmien kohdalla, jossa samassa tilassa saattaa olla luentosalillinen uusia opiskelijoita. Pienempien ohjelmien kohdalla kyseessä on lähinnä kokous, jonne on helppo järjestää esimerkiksi tarjoilu.

Oli tilaisuuden koko sitten mikä tahansa, on yliopiston näkökulmasta erittäin tärkeää, että mahdollisimman iso osa henkilökunnasta pääsee paikalle. Tällä taataan se, että naamat tulevat edes jotenkuten tutuiksi.

Tervetuliaisjuhlia ja kaupunkisuunnistusta

Hieman vapaampaa tutustumista tehdään yleensä opiskelijajärjestöjen toimesta. Tämä vaihtelee sisällöllisesti melko lailla tiedekuntien ja jopa yksittäisten opinto-ohjelmien välillä. Tavoitteena on kuitenkin se, että Turku tulee tutuksi ja uudet opiskelijat saisivat mahdollisuuden tutustua oman alansa muihin opiskelijoihin: niin samana vuonna aloittaneisiin kuin jo vähän vanhempiinkin. Sanastosta hieman sen verran, että ensimmäisen vuoden opiskelijoita kutsutaan joko fukseiksi tai pilteiksi riippuen siitä, millä alalla he opiskelevat. Muita nimityksiä ovat myös fetus ja pupu.

Turun ylioppilaskunta, eli TYY, julkaisee myös vuosittain uuden opiskelijan oppaan sähköisessä muodossa, jonka tarkoitus on esitellä ylioppilaskunnan toimintaa noin yleisellä tasolla. Itse TYY:n lisäksi oppaassa kerrotaan myös asuntotarjonnasta Turussa ja Suomen ylioppilaskuntien liiton toimintaa.

Yksittäiset ainejärjestöt ovat kuitenkin vastuussa tervetulotilaisuuksien ja -juhlien järjestämisestä. Monesti pidetyin tapahtuma on kaupunkikierros, jossa tärkeimmät paikat käydään jalkapatikassa läpi. Näin monien uusi kotikaupunki tulee tutuksi varsin nopeasti, mutta myös hyvässä seurassa. Paljasjalkaiset turkulaiset osallistuvat toisinaan myös näille kaupunikierroksille, koska kaupunki halutaan nähdä nimenomaan opiskelijan näkökulmasta.

Syksyisin järjestetään myös paljon erilaisia piknik-henkisiä tapahtumia, joissa pääsee rennoissa merkeissä tutustumaan uusiin ihmisiin. Niiden yhteydessä on perinteisesti myös jonkin sortin olympialaiset, joissa kisataan leikkimielisesti tiimeissä muita uusia opiskelijoita vastaan. Tämäkin on oivallinen tapa ryhmäytyä. Suosittuja piknik-paikkoja ovat muun muassa Aurajoen rannalla sijaitsevat puistot, Vartiotornin alue sekä Ruissalo.

Ainejärjestöt järjestävät myös hieman myöhemmin syksyllä omat sitsit uusille opiskelijoille. Sitseilla lauletaan, syödään ja juodaan yhdessä ja ne ovat alkujaan olleet vastapaino akateemisille, melko kireää etikettiä noudattaville, päivälliskutsuille. Turussa monilla järjestöillä on laulunjohtajat, jotka aloittavat laulut ja ottavat vastaan laulutoiveita yleisöltä. Näiden, yleensä vuoden ensimmäisten, sitsien tarkoituksena on opettaa uusille opiskelijoille, mistä on kyse.