Tervetuloa Lahden kampuksille

06 Feb
2021

Lahti – Päijät-Hämeen maakuntakeskus, josta tulevat monille mieleen hiihto, Cheeck ja yhä useammalle myös uusi koti. Lahteen muuttaa vuosittain paljon uusia opiskelijoita, ja kaupunki on muutenkin kasvattanut vetovoimaansa nuorten keskuudessa. Onkin siis täysin loogista odottaa, että kaupungissa on panostettu uusien tulokkaiden viihtyvyyteen ja heidät halutaan toivottaa tervetulleiksi mahdollisimman pian saapumisen jälkeen.

Kerromme tässä artikkelissa lisää siitä, millaisia tervetuloseremonioita ja juhlaperinteitä lahtelaiset korkeakouluopiskelijat noudattavat ja miten niillä pyritään toivottamaan uudet opiskelijat tervetulleiksi. Yksi tärkeä asia, mikä näin heti alussa kannattaa sanoa on, että lahtelaisten mukaan he “ovat Lahesta”, eli D-kirjaimen käyttö on kaupungin nimeä taivutettaessa melkeinpä kiellettyä.

Yliopisto apunasi heti alusta alkaen

Kuten jo sanottu, Lahti vetää puoleensa yhä enemmän ja enemmän eri alojen opiskelijoita. Kaupungissa on sekä ammattikorkeakoulun ja yliopiston tiloja. Nämä kaksi ovat vuodesta 2018 alkaen olleet hallinnollisesti osa samaa kokonaisuutta: Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto eli LUT. Tämä on ollut melkoinen käännekohta alueen opiskelijoille, sillä tästä lähtien opiskelijakulttuuri on paljon yhtenäisempää ja ristiinopiskelun mahdollisuudet ovat parantuneet huomattavasti. Huomioitavaa on kuitenkin se, että Lahdessa yliopisto-opintoja tarjotaan lähes yksinomaan maisteritasolla, joten ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat todennäköisesti ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Yliopisto järjestää joka syksy perehdytysviikon, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan uuteen opinahjoonsa ja siellä töissä olevaan henkilökuntaan. Orientoivat opinnot ovat monien muidenkin yliopistojen tapaan pakollinen osa heti ensimmäisenä vuonna ja niiden aikana tulevat tutuksi opintojen rakenne, keskeisin sisältö ja se, kuka on vastuussa mistäkin. Perehdytys tapahtuu usein tiedekunnittain tai jopa oppiaineittain, jotta tieto olisi relevanttia juuri kyseisellä alalla.

LUT antaa uusille opiskelijoille myös melko kuvan lupauksen heti opintojen alkuun: asuntotakuun. Yliopisto sanoo takaavansa asunnon ja pitävänsä huolen siitä, että kenenkään opinnot eivät jäisi kesken siksi, että opiskelijalla ei ole asuntoa. Tämä on ollut melkoinen vetovoimatekijä, ja myös Lahden kaupunki on ottanut aktiivisen roolin kantaakseen kortensa kekoon.

Aktiivista opiskelijaelämää

Korkeakouluopinnoissa opiskelijajärjestöillä on merkittävä rooli, kun uudet opiskelijat halutaan toivottaa tervetulleiksi. Lahden kohdalla koulu saattaa olla virallisesti vastuussa toiminnan koordinoimisesta, mutta itse toteutuksesta vastaavat tuutorit, jotka edustavat opiskelijajärjestöjä. Myös tuutori on jotain, jonka yliopisto takaa kaikille uusille opiskelijoille heti opintojen alkuun. Tuutorin tehtävä on olla niin sanotusti vanhempi mentori, joka tuntee jo talon tavat ja pystyy antamaan käytännön vinkkejä opiskeluun.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden virallinen perehdyttäminen uuteen opiskelijaelämään alkaa fuksiviikoilla. Opiskelijajärjestöjen tervetulotoivotuksia koordinoi yliopiston kohdalla ylioppilaskunta, eli LTKY, ja ammattikorkeakoulun osalta opiskelijakunta, eli KOE. Vaikka nämä ovat hallinnollisesti erillään, tekevät ne silti läheistä yhteistyötä niin kulujen säästämiseksi kuin myös yhteisen opiskelijakulttuurin luomiseksi sekä Lahdessa että Lappeenrannassa. Perinteisesti on järjestetty jonkinlaiset markkinat, joissa opiskelija- ja harrastejärjestö pääsevät esittelemään toimintaansa.

Lahdessa, jossa ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat suurimmaksi osaksi ammattikorkeakoulun puolella, KOE on näkyvämmin esillä toivottaessaan uudet opiskelijat tervetulleiksi. Opiskelijakunta varmistaa, että kaikilla uusilla opiskelijoilla on tuutori ja että nämä ovat saaneet yhteyden uusin opiskelijoihin. Ensimmäisillä viikoilla on paljon erilaista toimintaa, josta näkyvimmät ovat kaupunkikierrokset ja erilaiset piknikit. Kaupunkikierroksilla kuljetaan jalkapatikassa Lahden keskustan lähialueilla ja tutustutaan uuteen kotikaupunkiin. Tämä on erityisen tärkeää juuri Lahteen muuttaneille, mutta myös paljasjalkaiset lahtelaiset ovat tervetulleita: kierroksella oppii näkemään kaupungin nimenomaan opiskelijan näkökulmasta. Piknikeillä on mahdollista tutustua oman alansa opiskelijoihin, niin uusiin kuin jo vähän vanhempiinkin, rennoissa merkeissä.

Kun orientoivat viikot ovat ohi ja arki alkaa jo rullaamaan normaalisti, alkavat niin sanotut tutorvartit. Niitä pidetään tuntien välissä ja tuolloin tuutoreille on mahdollista esittää kysymyksiä muun muassa opiskeluihin liittyen. Toisinaan tarjolla on myös kahvia, teetä ja jotain pientä syötävää riippuen hieman järjestävästä tahosta.